Obsługa księgowa – zakres

 

RYCZAŁT Z VAT

W ramach Umowy Zleceniobiorca świadczy na rzecz Zleceniodawcy następujące usługi podstawowe:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Wystawianie deklaracji VAT,
 • Wyliczanie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej

RYCZAŁT BEZ VAT

W ramach umowy biuro świadczy na rzecz Zleceniodawcy następujące usługi podstawowe:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Wyliczanie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Z VAT

W ramach umowy biuro świadczy na rzecz Zleceniodawcy następujące usługi podstawowe:

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Wystawianie deklaracji VAT,
 • Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy PIT,
 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BEZ VAT

W ramach umowy biuro świadczy na rzecz Zleceniodawcy następujące usługi podstawowe:

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy PIT,
 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,

KSIĘGI HANDLOWE

W ramach umowy biuro świadczy na rzecz Zleceniodawcy usługi podstawowe w postaci prowadzenia następujących dokumentów:

 • Dziennik zapisów księgowych,
 • Konta księgi głównej i konta pomocnicze,
 • Zestawienie obrotów i sald,
 • Inwentarz,
 • Bilans,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Ewidencje dla celów podatku VAT,
 • Ewidencje dla celów podatku dochodowego,
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • Ewidencja wyposażenia.

Usługi dodatkowe:

 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Pomoc w zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmiany danych podmiotu.