Obsługa kadrowo-płacowa

Nasza oferta obejmuje działania związane z obsługą kadr i płac w przedsiębiorstwach o różnorodnym profilu działania. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się na bieżąco do jego potrzeb i oczekiwań, dlatego też proponujemy pełną obsługę kadrowo płacową lub jej wybrane elementy. Stale podnosimy swoje kwalifikacje, śledzimy zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, aby  świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie.

W ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej nasze biuro rachunkowe przejmuje całkowitą obsługę spraw pracowniczych. Należą do nich prace związane z naliczaniem płac, przechowywanie i sporządzaniem dokumentacji kadrowej oraz deklaracji dla poszczególnych instytucji.
Prace związane z rozliczeniem wynagrodzeń obejmują naliczenie płac z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

W ramach obsługi płacowej (rozliczanie wynagrodzeń) oferujemy:

 • Naliczanie wynagrodzeń ( wraz z wszelkimi potrąceniami, dodatkami, premiami)
 • Rozliczanie delegacji pracowniczych
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • Przygotowywanie raportów RMUA
 • Sporządzanie zgłoszeń i deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego
 • Przygotowywanie przelewów na rzecz ZUS, Urzędu Skarbowego
 • Naliczanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS
 • Sporządzanie rocznej informacji o dochodach osób zatrudnionych
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich ( zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych)

W ramach pełnej obsługi kadrowo płacowej oferujemy:

 • Obsługa płacowa
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ZUS
 • Wyrejestrowywanie pracowników z ZUS oraz zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Asysta podczas kontroli – PIP, ZUS, Urząd skarbowy
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń bhp i czuwanie nad ich aktualnością
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS
 • Archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników

Pozostałe usługi:

 • Sporządzanie i dostarczanie do PFRON dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób niepełnosprawnych
 • Organizowanie szkoleń BHP
 • Audyt dokumentacji personalnej:
  • Przegląd i analiza dotychczasowej dokumentacji personalnej
  • Wyprowadzenie zaległości w dotychczasowej dokumentacji kadrowej klienta
 • Sporządzenie Regulaminów
  • Pracy
  • Wynagrodzeń
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta

 

Cennik:

Podane ceny są cenami netto

Umowa o pracę
Usługa Koszt
Rozliczenie wynagrodzenia 40 zł/pracownik
Pełna obsługa kadrowo-płacowa 80 zł/pracownik

Umowa cywilno-prawna
Usługa Koszt
Umowa cywilno-prawna 40 zł/pracownik
 Dla klientów księgowych możliwość indywidualnego ustalenia stawek za kadry